Vores værdier

Vores overordnede pædagogiske opgave er at udvikle det bedst mulige fundament hos jeres børn, så de har mulighed for at udvikle sig til positive, selvstændige, initiativrige og ansvarlige medmennesker.

Værdier, som respekt, dialog og åbenhed, præger i høj grad vores samarbejde og faglighed i Manegen i forhold til såvel store som små.

Vi tager afsæt i det enkelte barns behov og ressourcer, så alle børn er deltagende i fællesskaber.

Vi arbejder i øjenhøjde med børnene. Vi er opmærksomme, nærværende, og anerkendende, så der udvikles gode læringsmiljøer for børnene både i leg, rutiner og planlagte aktiviteter.

Vi har i Manegen erfaring og særlige kompetencer specifikt indenfor småbørnspædagogikken. Det gør, at fagligheden er høj og udfordringerne bliver tilpas udviklende for børnene.

Vores dialog er præget af positive og konstruktive perspektiver, som danner grundlag for refleksion, evaluering og handling i forhold til det enkelte barns trivsel og udvikling - og i forhold til udviklingen af den pædagogiske praksis i Manegen.

Vi har et tæt, ligeværdigt og professionelt samarbejde med forældrene omkring børnenes trivsel og udvikling. Vi møder forældrene med positivitet, nærvær og respekt, og vi lægger vægt på, at det altid er rart og trygt for dem at bringe og hente deres børn.

I Manegen ser vi hele barnets hverdagsliv i et læringsperspektiv. Det betyder, at læring er meget mere end barnets udbytte af planlagte pædagogiske aktiviteter.