Forældrebestyrelsen

Manegen har, ifølge lovgivningen, en forældrebestyrelse, som består af tre til syv forældre, to personalerepræsentanter samt institutionens ledelse.

Vi vælger medlemmer til bestyrelsen hvert år i maj, og medlemmerne sidder for en toårig periode. Bestyelsen holder fire til seks møder årligt fra kl. 17-19.30.

I kan få mere information om forældrebestyrelsen hos den siddende formand eller i institutionen. I indgangspartierne kan I se fotos af den siddende bestyrelse.