Brug af billeder

I Manegen tager vi billeder af hverdagen, ture ol., som vi  bruger til dokumentation og til at vise jer forældre, hvad jeres barn har lavet. Billederne kan I finde på diverse opslagstavler i husene, i børnenes mapper og på vores forældreintranet Tabulex.

Vi benytter os også af Instagram i Manegen. På Instagram lægger vi løbende billeder op af ture samt den daglige gang i Manegen.

I skal, som nye forældre, give tilladelse til at jeres barn må komme på Instagram, hjemmesiden ol. Tilladelser gives via Tabulex.