Forældresamarbejde

Vi lægger vægt på den personlige kommunikation med forældrene i hverdagen.

Ud over den daglige dialog med forældrene benytter vi os af vores forældreintra Tabulex.

Vi forventer, at I opretter jer i Tabulex, da det er her, vi har alle oplysninger samlet om jeres barn.

Vi bruger tabulex til følgende:

  • På opslagstavlen kan du se generelle beskeder fra os til dig, fotos fra dagligdagen i Manegen, hvilket barn der evt. har fødselsdag m.m.
  • Diverse tilladelser (fx brug af billeder på Instagram og hjemmeside) 
  • Beskeder om barnets fravær, sygdom, fridage m.m.
  • Til- og framelding til ferier og fridage.
  • Tilmeldinger til forældremøder, sommerfest osv. Information fra forvaltningen til dig. 

Det er Manegens intention at udbygge brugen af Tabulex, sådan at der kun findes informationer ét sted.

I Manegen benytter vi os også af Instagram. Der vil løbende blive lagt billeder op af ture eller den daglige gang i vuggestuen.

I Manegen holder vi ét forældremøde om året, hvor der også vil være valg til forældrebestyrelsen. Derudover holder vi forskellige arrangementer som morgenkaffe, fællesspisning, sommerfest o.lign.